2311296846 6936979830 Νίκης 3, Σταυρούπολη alexandrassweet@gmail.com